Muistin merkittävät mitat

B! Muisti on melko merkittävä tekijä arjessamme, ahkera apulainen, jota emme välttämättä tule ajatelleeksi ennen sen pettämistä. Heikentyneen muistin mielletään usein liittyvän ikääntymisen väistämättömiin haittapuoliin, mutta myös esimerkiksi stressillä on suunnaton vaikutus muistin toimintaan. Ei siis ole sanomatta selvää, etteikö myös nuori ihminen tai jopa lapsi voisi kärsiä muistiongelmista.

Muun kehomme tavoin myös aivot kehittyvät ja kasvavat koko elämämme ajan, ja näin muisti saattaa kehittyä suuntaan jos toiseen, palvellen kantajaansa erinomaisesti tai jättäen tämän jatkuvasti pulaan ja hämmennyksen valtaan. Näistä jälkimmäinen saattaa ilmetä erityisen selkeästi uusia asioita opetellessa, sillä muistinsa kanssa kamppailevan on tavallisesti aiempaa vaikeampaa oppia uusia asioita, eli uuden taidon oppiminen saattaa kestää entistä kauemmin tai asioiden muistaminen ei suju kuten ennen.

Yleisesti ottaen osoittaessaan olevansa loppuun palamisen partaalla, lyhyt- tai pitkäkestoinen muisti tekee toimimattomuudellaan arjesta haasteellista. Muistin heikkeneminen voi ilmetä monin eri tavoin, kuten esimerkiksi tuttujen asioiden tai sanojen unohtamisena, tavaroiden kadotteluna, vaikeuksina löytää oikeita sanoja, itsensä tai kysymysten toistamisena keskustelujen aikana, tekemiensä asioiden unohteluna, eksymisenä tutuissa paikoissa, sekavuutena, vaikeuksina muistaa tapaamisia ja tapahtumia, tai noudattaa ohjeita ja tehdä päätöksiä.

Onneksemme voimme hoivata muistiamme ja ehkäistä ajan myötä ilmenevää heikkenemistä sen toiminnassa. Ihmiselämän luonnolliseen jatkumoon kuuluu ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset kehossa, aivan lapsesta hautaan saakka, ja tätä jatkumoa kunnioittamalla voi ohjata muistinsa optimaalisille urille.

Muistathan olevasi jatkuvan kehityksen kierteessä

Koska muisti on ihmisen muiden osasten tavoin todella monisyinen, käykäämme läpi joitakin sen heikkenemiseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi monet erilaiset terveydelliset haasteet voivat vaikuttaa muistiin: B12-vitamiinin puutos, infektiot, kasvaimet, aivoveritulppa, dementia, alkoholismi, syöpähoidot kuten sädehoito ja kemoterapia sekä erilaiset päävammat. Kolme yhteiskunnassamme yleistä ja merkittävästi muistia heikentävää vaikutinta ovat stressi, masennus ja ahdistuneisuus. Myös äkilliset elämänmuutokset vaikuttavat muistin toimintaan erityisen paljon.

Mikä tahansa näistä terveydellisistä rasitteista voi yksinään ajaa ihmisen muistin toimintakykynsä äärirajoille ja jos yksilön haasteena sattuu olemaan monta fyysistä ja henkistä terveyttä rasittavaa tekijää yhtäaikaisesti, voi seurauksena olla jopa virheellinen diagnoosi psyykkisestä sairaudesta. Lisähaasteita voi aiheuttaa myös se, että usein muistiongelmista kärsivä yksilö ei huomaa tilannetta alkuun itse, vaan hänen läheisensä havaitsevat muutoksen tämän käyttäytymisessä, ja jo tästä voi seurata yllättäviä vaikeuksia.

Monesti myös yleiset vaivat, kuten masennus ja ahdistuneisuus, lisäävät yksilön taipumusta keskittyä enemmän omiin virheisiinsä, mikä puolestaan aiheuttaa unohtelevaisuutta, joka saattaa johtaa hänet uskomaan virheellisesti kärsivänsä muistihäiriöstä. Epäröidessään kannattaa hakea tukea tai hälvennystä mahdollisille epäilyksilleen terveydenalan ammattilaiselta. Joka tapauksessa aktiivisuus oman hyvinvointinsa takaamiseksi on aina hyvä valinta, ja voimme tarttua moneen muuhunkin toimeen muistimme puolesta.

Miten muistia voi edesauttaa mutkattomasti

Muisti toimii yhtä lailla valitsemiemme tapojen alaisena kuin fysiologinen ilmentymämme yleensä. Muistin heikkenemistä ja erilaisten muistihäiriöiden etenemistä voi ehkäistä ja hidastaa tarttumalla joihinkin aputoimiin, jotka ovat suorastaan yllättävän yksinkertaisia. Esimerkiksi säännöllinen liikunta ja terveellisen kirjoihin lukeutuva ruokavalio ovat avaintekijöitä hyvän muistin ylläpitämisessä.

Myös tietyistä harrastuksista, kuten lukeminen, musiikin soittaminen ja värittäminen, on suunnattomasti apua aivojen toiminnalle ja ne edistävät aivojen yleistä terveyttä. Luonnollisesti myös mahdollisista haitallisista tavoistaan itsensä vieroittamalla voi luoda muistilleen sijaa toimia paremmin. Esimerkiksi tupakoinnin tai alkoholin käytön kaltaisista harmillisista tavoista kannattaa hankkiutua päättäväisesti eroon aivojensa eduksi, ja muutenkin oman yleisen terveytensä ylläpitämiseksi sekä olonsa tasapainottamiseksi. Myös prosessoituja ruokia ja sokeria kannattaa välttää.

Lyhykäisyydessään autamme muistiamme toimimaan paremmin varmistamalla riittävän unensaannin ja huolehtimalla ruokavaliomme olevan kohdillaan, liikkumalla säännöllisesti, viettämällä toimeliasta sosiaalista elämää ja harrastamalla kognitiivisia aktiviteetteja. Aivomme toimivat lihastemme tavoin, joten mitä enemmän aivojamme käytämme, sitä paremmin ne voivat. Aivoja tukevat tavat johtavat niiden kukoistukseen, vaan mikäli emme huolehdi aivojemme saavan riittävästi ravintoa ja happea, voivat aivomme surkeuttaan alkaa surkastua.

Muistinsa ja aivojensa hyvinvoinnin tukemiseksi kannattaakin omaksua asteittain hidas, mutta tietyssä määrin aktiivinen, ja terve elämäntapa. Mieti siis, miten voit lisätä muistiasi tukevia tekijöitä arkeesi, Namaste.

Aihetta liippaavaa monenkirjavaa kirjallisuutta:

Irene Hopkins; Kundaliinijooga – sisäisen voiman lähde

Henry David Thoreau; Kävelemisen taito

Elina Hytönen; Lohikäärmeen lääketiede

Ralph Waldo Emerson; Luonto

Esa Saarinen & Kirsti Lonka; Muodonmuutos

Eckhart Tolle & Patrick McDonnell; Olemisen mestarit

Carl Honoré; Slow: Elä hitaammin!

Olli Posti; Supermarket survival

Timo Klemola; Taiji: liikettä hiljaisuudessa – hiljaisuutta liikkeessä

Daniel Goleman; Tunneäly: Lahjakkuuden koko kuva

Marcus Tullius Cicero; Vanhuudesta, Ystävyydestä, Velvollisuuksista

Peter Kelder; Viisi tiibetiläistä riittiä: Nuoruuden lähde

Toim. huom.

Kaikki yllä olevat sivustomme ulkopuoliset liNKit johtavat suomenkielisille Wikipedia-sivuille. Tästä napsauttamalla avautuu toinen birdink.fi sivu, joka sisältää aakkostetun valikoiman BiRD iNKin suosittelemia erinomaisia kirjoja.

Artikkelin kuvat ovat pääasiassa BiRD iNKin luomuksia, vaan haluamme huomauttaa osan materiaalista olevan peräisin Pexels-kuvapalvelusta – mistä muuten löytyy läjäpäin upeita otoksia katseltavaksi tai käyttöön!