Tekijäinoikeusasiat

Kaikki sivuston sisällölliset oikeudet on pidätetty, ja niitä pitää hallussaan varsin luonnollisesti sivuston ylläpitäjät, jotka ovat tämän sisällön itseasiallisesti luoneetkin.

Luojat BiRD iNKin takana kuitenkin kannattavat vapautta, joten ovat sittemmin myöntäneet sisällölle varsin vapaat raamit liikkua. Oikeammin oikeudet onkin valitettavan pidätyksensä jälkeen vapautettu. Silti erityisesti kaikki birdink.fi sivuston kuva- ja tekstimateriaali kuuluu aina tekijälleen, ja mahdollisissa ulkopuolisten tahojen kanssa syntyvissä epäselvyyksissä todetaan niiden omistajaksi viime kädessä tämän domainin (birdink.fi) haltija.