Tekijäinoikeusasiat

Kaikki sivuston sisällölliset oikeudet on pidätetty, ja niitä pitää hallussaan varsin luonnollisesti sivuston ylläpitäjät, jotka ovat tämän sisällön itseasiallisesti luoneetkin.

Luojat BiRD iNKin takana kannattavat vapautta, joten ovat myöntäneet sisällölle melko vapaat raamit liikkua. Silti erityisesti kaikki birdink.fi sivuston kuva- ja tekstimateriaali kuuluu aina tekijälleen, ja mahdollisissa ulkopuolisten tahojen kanssa syntyvissä epäselvyyksissä todetaan niiden omistajaksi viime kädessä tämän domainin (birdink.fi) haltija.