Yhteytystiedot

Wikipedian mukaan ”yhteyttäminen tarkoittaa eliöissä tapahtuvaa energian sitomista orgaanisten yhdisteiden sidoksiin.” Tätä biokemiallista prosessia kutsutaan elollisten eliöiden tapauksessa fotosynteesiksi. Myös kemosynteesi on yhteyttämistä, ja siinä sidotaan epäorgaanisten yhdisteiden energiaa orgaanisiin yhdisteisiin. Ensimmäisiä yhteyttäviä eliöitä olivat sinibakteerit eli syanobakteerit. Endosymbioositeorian mukaan kasvien lehtisolut ovat syntyneet syanobakteereista, jotka ovat joutuneet kasvisolujen sisään.

Fotosynteesissä esimerkiksi kasvi, levä tai syanobakteeri tuottaa auringon säteilyenergian avulla hiilidioksidista ja vedestä happea, jota me niin mielellämme hyödynnämme, sekä omaksi ravinnokseen käyttämäänsä glukoosia. Eliö tuottaa saamansa hyödyntämiskelpoisen energian avulla myös kaikki monimutkaisemmat yhdisteet, kuten proteiinit, lipidit ja selluloosa.

***

Yhteyttämisen perustuotteena muodostuu glukoosia eli rypälesokeria (C6H12O6), joka on lähtökohta kasvien koko ainestuotannolle.

6 H2O + 6 CO2 + valo → C6H12O6 (glukoosi) + 6 O2

Kuusi molekyyliä vettä H2O ja kuusi hiilidioksidia CO2 muodostavat glukoosin lisäksi kuusi happimolekyyliä.

***

Yhteyttämiseen kuluva aika riippuu valon aallonpituudesta ja vie sekunnista kolmeen sekuntia. Yhteyttävä pigmentti on saanut nimekseen lehtivihreä eli klorofylli, ja sitä löytyy kasvien lehtisoluista eli kloroplasteista. Kasvien lisäksi myös esimerkiksi levät, kuten sinilevä, voivat yhteyttää, ja leviä on sekä yksi-, että monisoluisia. Herkän kaunis jäkälä taasen on sienen ja mahdollisesti useammankin leväosakkaan symbioosi, ja ilmentääkin molempien tekijöidensä ominaisuuksia.

Aikoinaan happi nousi typen rinnalle ilmakehän toiseksi tärkeimmäksi ainesosaksi hiilidioksidin sijasta juuri yhteyttämisen ansiosta. Näin ilman ja veden happamuus väheni merkittävästi, ja tämä puolestaan teki monipuolisemmasta biodiversiteetistä mahdollista. Jo ennen yhteyttämistä oli olemassa ionisoiva perusreaktio, jossa vesi hajosi vedyksi sähköisesti, ja yhteyttämisessä sama toteutuu suoraan valokvantin energiaa hyödyntäen.

Mikäli haluat saada meihin yhteyden, ole hyvä ja käytä hyväksesi seuraavaa sähköpostiosoitetta:

yhteytys@birdink.fi

Löydät BiRD iNKin myös Pinterestistä, Instagramista ja Facebookista, jossa erityisesti viimeisimpänä mainitussa toivomme sinun liittyvän BiRDiNK-heimoon.

Toim. huom.

Sosiaalisen median yhteyksiä lukuun ottamatta kaikki yllä olevat sivustomme ulkopuoliset liNKit johtavat suomenkielisille Wikipedia-sivuille. Tästä napsauttamalla avautuu toinen birdink.fi sivu, joka sisältää aakkostetun valikoiman BiRD iNKin suosittelemia erinomaisia kirjoja.